10 mei, 2006

Een profetes betreurd


Nog net voor Galbraith overleden, maar het nieuws is pas later tot mij doorgedrongen: misschien wel een belangrijker en "echter" politiek econoom die ons verlaten heeft, op 89-jarige leeftijd, 25 april jongstleden: Jane Jacobs. Ik noem haar politiek econoom omdat zij allerlei studies heeft gevolgd en deze niet heeft afgemaakt, en zij vooral schreef over de stad als economische eenheid of kern.
Haar zwanezang, Dark age ahead, verwijst naar de stad als redder van de beschaving, en misschien kan die redding nog of weer gebeuren. Als maatschappijcritica die niet in een hokje in te delen is schetst zij de zogenaamde globalisering van dezer dagen als de feitelijke ineenstorting van de dominante macht, de Verenigde Staten. Dit is een profetische visie die zich haast versneld voor onze ogen afspeelt.
Jacobs sprak zich als Canadese-door-keuze ook uitdrukkelijk uit voor een onafhankelijk Québec, de onbetaalde rekening van alles wat er de afgelopen eeuwen mis is gegaan in Noord-Amerika. Een idee dat haar ook niet geliefd maakte bij de zittende machthebbers.

Haar visie op de stad speelde mee bij mijn essay over het openbaar vervoer in Amsterdam, elders op christianarchy.org.

Andere vermeldenswaardige werken: The death and life of great Amercian cities, The economy of cities en Systems of survival. Zij was nog aan het schrijven vlak voor haar dood. Wij zullen haar, net als Galbraith, missen.

Geen opmerkingen: