04 januari, 2015

Gijzelen door de staat: een Nederlands-liberale specialiteit

Toen ik met strafrecht als onderwerp van studie te maken had was een boete een alternatief voor hechtenis of omgekeerd. Ik heb een opmerkelijke ontwikkeling gemist sindsdien. De Overheid deelt boetes uit die niet in plaats van hechtenis zijn, en waar geen rechterlijke uitspraak aan te pas komt. De boetes worden geïnd door iets wat Centraal Justitieel Incassobureau heet. Bij ingebrekeblijven verhoogt deze instelling het bedrag eigenmachtig met honderden procenten als het even meezit voor de staat. Een melkkoe die misschien wel daarom in Leeuwarden gehuisvest is.

Als een dergelijk snel oplopend bedrag niet betaald wordt - bijvoorbeeld om de eenvoudige reden dat men dit niet kan - wordt men opgehaald door de smeris die de schuldenaar opsluit. Niet "in plaats van" maar om betaling af te dwingen, gijzeling dus. Als het onkomische duo dat het vroegere departement van justitie beheert in Nederland zijn zin krijgt moet voor het verblijf achter de tralies ook betaald worden, voor niets gaat de zon op en de staat heeft zo zijn eigen hotels. Als ook dit niet betaald kan worden zal men ook wel weer eigenmachtig enorme rentes in rekening gaan brengen. Daar ben je Volkspartij voor Vrijheid en Democratie voor, geholpen door een Partij van de Arbeid.

En dan heb ik het maar niet over de krankzinnige situatie dat duizenden onschuldigen door betalingsproblemen zonder pardon door de politie worden opgepakt en vastgezet. Op momenten dat ik me er heel boos over maak, noem ik het Russische praktijken.

Poetin zou zijn vingers erbij aflikken.

Een merkwaardig vals bewustzijn: dit is geen Russische praktijk. Dit is een Nederlandse praktijk. Laat alle hoop of illusie varen.
Maar u dient het bovenstaande citaat in zijn context te zien, het verhaal van iemand die opgehaald is en opgesloten. De opsluitindustrie op dit gebied is nu geconcentreerd in de koepelgevangenis te Arnhem die eind dit jaar gaat sluiten (het ding blijft open voor dit soort gijzelaars).
Cel34, een boek online in feite.

Geen opmerkingen: