28 januari, 2015

De contrarevolutie van 1776


De Founding Fathers zijn heilig voor verder opvallend agnostische zoniet atheïstische ingezetenen van de Verenigde Staten. Hoezeer zij voor de menselijke vrijheid opkwamen wordt meestal onderstreept door hun houding ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners, die overweldigd werden, en de uit Afrika versleepte slaven, van wie nogal wat Stichtende Vaderen er in eigendom hadden.
"De revolutie van 1776" - een contrarevolutie tegen de emancipatie van de Afrikaanse slaven.

Niets blijft gespaard bij het debunken van de geschiedenis van het Land van de Vrijen, het Tehuis van de Dapperen.
Gerald Horne's boek over de contrarevolutie van 1776 online.

Geen opmerkingen: