21 januari, 2015

Geboren, dus schuldig voor het kapitaal

Men noemt het een mythe, als men het kan weerleggen, maar mythen en sprookjes zijn speciale teksten/verhalen die aan een context gebonden zijn. De "geboortegolf" is geen sprookje of mythe, het is een verhaal. Ik ken het uit eigen ondervinding, dat verhaal over "de geboortegolf" van na de Tweede Wereldoorlog. Ik lijk er deel van uit te maken met die enorme klassen van veertig leerlingen, en dan vier klassen tegelijk op de lagere school. Dat waren de tijden. Maar waarschijnlijk vertelt dit verhaal dan weer eerder - jaja, plus ça change... - over bezuinigen en korten op onderwijs, proppen proppen.

De "geboortepiek" in Nederland viel in 1946, men kan die duidelijk toeschrijven aan een uitstel"beleid" ten aanzien van huwelijk en gezinsvorming in verband met de bezetting (gedwongen tewerkstelling, onzekerheid enzovoort). Elders is de piek ook dan of iets later. De grote instorting in Nederland viel met de ongeveer gelijktijdig vallende zogeheten loonexplosie van 1963/64, toen de regering het laag houden van de lonen niet meer in de hand kon houden, en de introductie op grote schaal van "de pil". De bevolkingsgroei daarna kan men wel enigszins in verband brengen met immigratie, omdat inmiddels de beter betaalde zogeheten autochtonen niet meer zomaar het eenvoudige werk wilden doen. Tot ook hier een einde aan kwam of nog komt.

Wat cijfers: Duitsland, Nederland, Frankrijk.
"Babyboom" moet de eigenlijk niet bestaande geboortegolf in het huidige ideologische vertoog heten, nog ontmenselijkter dan de uitdrukking "geboortegolf". De ideologische functie is duidelijk: er moet "bezuinigd" worden, op (gezondheids)zorg, op pensioenen, op alles wat men kan afschuiven op de schuldigheid aan het geboren zijn.

Geen opmerkingen: