05 januari, 2015

Geweldloosheid, feminisme, dierenbevrijding

Decennia geleden alweer moest ik het meemaken dat een vrouwelijke kameraad haar schouders optrok over mijn idee dat er verband is tussen feminisme en dierenbevrijding. Exploitatie van zogenaamde landbouwhuisdieren komt vrijwel uitsluitend neer op exploitatie van vrouwelijke dieren. (Het is natuurlijk erger: de mannelijke worden in het algemeen [zeer] vroegtijdig gedood).

Gary Francione heeft natuurlijk ook weer het verkeerde geslacht, maar zijn betoog komt in een tijd en onder omstandigheden die mogelijk meer ruimte bieden voor de visie: geweldloosheid, pacifisme, bestrijding van racisme en veganisme veeleer dan vegetarisme hangen samen. Hier een pamflet dat oproept tot veganisme.
De site van Gary Francione.

Via Chris Hedges.
Waarbij ik kan zoniet moet aantekenen dat christen-anarchisten van zeg een eeuw geleden de stap naar het veganisme in het algemeen niet gezet hebben. Vegetarisme ging toen al knap ver.

Geen opmerkingen: