29 juli, 2014

Zo niet nu...

Het kwaad van de oorlog - de congruente of de incongruente - brengt ook altijd bij sommigen, hopelijk bij velen, het goede naar voren. Het is intens treurig dat het nodig is. De joodse mobilisatie If not now in de VS breng ik maar even onder de aandacht, juist omdat het in het hol van de uiteindelijk schuldige leeuw is. En in de wetenschap dat zelden of nooit tot nu toe in de noordelijke wereld zo gedemonstreerd is tegen de zoveelste geweldscampagne tegen de openluchtgevangenis Gaza.
Slechts terwille van de hopelozen...

Geen opmerkingen: