08 juli, 2014

De mens, het enige niet-racistische wezen

Een bioloog die ik via Jan Romein heb leren kennen, Adolf Portmann - opmerkelijk ongenoemd in Arjen Mulders Wat is leven?. Ik heb er voor mijn kandidaatsscriptie existentieel lang bij stil gestaan en over nagedacht waarom Romein bepaalde intrigerende schrijvers, onder wie Portmann, aanbeval in verband met de psychologische grondslagen van de belangstelling voor de geschiedenis.
Portmann is misdunk in biologische kringen, begrijp ik. Hij staat zelfs stil bij de geest. Hij stelde dat de mens als enig wezen niet racistisch is. Dat is al heel opmerkelijk...
Ik moet nu door de omstandigheden bondig zijn. Hopelijk later meer en uitgebreider.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen: