01 juli, 2014

Rijkdom van het onvoltooide - welk? welk?


De kamer van J.H. Leopold. Een van de grote dichters van het Nederlandse taalgebied, die het christen-anarchisme ernstig betudeerd heeft, heb ik begrepen uit de Vrije Mensch. Het voegt toe aan de waardering die ik toch wel voor hem had.

Nr. III van Zes Christus-verzen uit 1893, geschreven door iemand die al geraakt is door FitzGerald's weergave van Omar Khayyám

‘Daar was weening in mijn beî oogen
en in mijn ziel een bleek verwelken
en in de leegte hing getogen
treuren, een droefheid....
Welke, welke?

Het zal wel wezen het zelfde weenen,
dat heeft geknakt al de blijzijns kelken,
bangheid om een verloren ééne
dier ziels lievelingen.
Welke, welke?’

Geen opmerkingen: