30 juli, 2014

Kijkje in een gierzwaluwnest

De laatste gierzwaluwen die ik zelf met zekerheid heb waargenomen waren er 23 juli. De meeste zijn uitzonderlijk vroeg vertrokken uit Nederland, de mierenbruidsvlucht was ook eerder dan anders. Er zal verband zijn.

Hier in Haarlem wacht een nestje van twee op uitvliegen, ze zijn berekend op 16 augustus. Dat is naar verhouding nogal laat.

Geen opmerkingen: