18 juli, 2014

Misschien zullen de nog levenden de al doden benijden

Felix Ortt, de man van de getijtafels, verliet de Dienst Rijkswaterstaat toen duidelijk werd dat die betrokken zou worden bij de aanleg van de marinehaven van Den Helder. Werken bij een instelling die zich inspande voor oorlog was niet te verenigen met zijn nieuw verworven christen-anarchistische gezindheid.
Ik weet misschien wel zoveel meer over de motivaties van deze voorman dan van iemand die bijna vijftig jaar familielid is geweest. Voor hem zal ik zeer, zeer lange tijd de puberbroer van zijn verloofde/echtgenote zijn geweest.
Onno Willem Petrus van Rossum was ook civiel ingenieur, en werkte bij een "bedrijf" dat indirect betrokken was bij oorlogsvoorbereiding en direct in ieder geval bij de bouw van massavernietigingsinstallaties: kerncentrales. Naar ik heb begrepen was hij vrijgesteld van voorbereidende werkzaamheden hiervoor en kreeg hij andere taken. Tot hij die taken niet meer kreeg en weggetreiterd werd met gedwongen ledigheid. Veel meer heb ik er niet van gehoord.

Site over de geschiedenis van de kernenergie in Nederland.

Onno ruste in de vrede die hier misschien wel minder dan ooit te vinden is.

Geen opmerkingen: