11 juni, 2014

Vluchthaven ontruiming wil zeggen: “Keer terug!”

- door Joke Kaviaar

AANVULLING: VRIJDAG 13 JUNI 13:30, RECHTBANK AMSTERDAM, PARNASSUSWEG 220.
De vluchtelingen hebben afgesproken gezamenlijk te lopen vanaf de Vluchthaven. Kom om 12 uur naar de Havenstraat 6 om mee te lopen.
Uit:
persbericht We Are Here 12 juni 2014

 

Aanstaande vrijdag 13 juni, om 13:30 uur, dient het proces dat Van der Laan heeft aangespannen tegen 114 vluchtelingen die in de Vluchthaven wonen. Deze vluchtelingen van We Are Here hebben geweigerd zich opnieuw op straat te laten zetten. Van der Laan wil ontruiming voor “een jaar leegstand”, op kosten van de vluchtelingen. Betuig je solidariteit en kom naar de Parnassusweg!
  Snelle ontruiming dreigt

We Are Here in een press release d.d. 9 juni 2014 over de rechtszaak van Van der Laan tegen hen:
“The people from the Havenstraat welcome all to support them during the court case and if necessary afterwards. They are tired of and angry about still not being offered a serious solution by the authorities.”

Waarom krijgen de vluchtelingen niet waar zij om vragen, namelijk een oplossing? Wel, hierom:

Teeven kreeg vorige week op zijn donder van het CITT (Commissie Integraal Toezicht Terugkeer) dat zijn uitzetbeleid niet effectief is, de CITT “adviseert Teeven dat hij geld op vliegtickets kan besparen door gebruik te maken van gezamenlijke charters in Europees verband.”

Van der Laan kreeg op zijn beurt op zijn donder van Teeven dat de 'pilot' Havenstraat niet effectief is omdat mensen niet teruggaan. Teeven is teleurgesteld. Hij “had gehoopt dat de betrokkenen door de opvang in een rustige fase zouden komen (...), zodat ze bereid zouden zijn alsnog te vertrekken.” en trekt de conclusie dat het “er niet van zal komen dat het kabinet een dergelijke tijdelijke opvang in andere steden toe zal staan”.
Duidelijke taal: de eis bij opvang blijft: 'terugkeer'.

De vluchtelingen zijn als altijd speelbal zonder zeggenschap in hun lot. Zij kregen van Van der Laan te horen dat hij 'teleurgesteld' is dat ze niet voldoende meewerken en zich niet eens op straat laten zetten en hij herhaalt de doctrine:“Keer terug”. De vluchtelingen ontvingen en dagvaarding, ofwel dreigbrief, om dit kracht bij te zetten. Intussen houdt Van der Laan ze andermaal de worst voor “dat er momenteel gekeken wordt of in samenwerking met andere gemeenten en het Rijk nieuwe faciliteiten kunnen worden gerealiseerd.” Een regelrechte leugen, gezien de woorden van Teeven.

Maar wat anders kun je verwachten van Van der Laan en Teeven? Zij zijn twee van de vele handen op de buik van Fort Europa. Wat anders kun je verwachten van de CITT, dé organisatie voor toezicht op het welslagen van deportaties. Een organisatie waarover we niet vaak horen maar die kennelijk zichzelf nogal wat macht toe wil eigenen. Macht om het beleid harder te maken. Zoveel macht, dat Teeven het orgaan wil ontbinden. Er kan er maar één de baas zijn.
Graag zou ik Teeven een enkeltje living hell bezorgen, zoals hij dat vluchtelingen dagelijks bezorgt, maar laten we beginnen bij Van der Laan die nu ontruiming eist van de Vluchthaven, de dag na het vonnis. Bezemschoon! En het kan niet genoeg gezegd worden, doel: een jaar leegstand.

Ik stel daar op persoonlijk titel een eis tegenover, namelijk dat Van der Laan, burgemeester van de stad Amsterdam, wonende te Herengracht  502, 1017CB Amsterdam, per direct zijn ambtswoning verlaat en deze ter beschikking stelt aan vluchtelingen. Hij wilde toch zo graag de vluchtelingen helpen? Bedrog! Als hij het meende, stelde hij de 'Vluchthaven' juist open voor meer mensen om in te wonen, wat Fred Teeven en zijn CITT daar ook van mogen vinden.

Ik weet niet precies wat de vluchtelingen willen gaan doen indien zij het bevel krijgen van de rechter om te vertrekken volgens de wil van Van der Laan, maar als ik in hun positie zat en een kale kip was die niets te verliezen had, weigerde ik nogmaals. Kom maar op Van der Laan, zou ik zeggen. Mocht het inderdaad tot die ontruiming komen, dan zou ik de sterke arm van Van der Laan oproepen het bevel dit uit te voeren te weigeren. Kansloos? Waarschijnlijk. Maar in Hamburg weigerden wèl enkele smerissen van de 4e devisie op donderdag 5 juni het bevel om vluchtelingen voor de deur van het raadhuis te verwijderen. Uiteraard deden hun collega's de job wèl: Befehl is befehl. Maar ze kregen de ingehaakte mensen niet weg!

Een geweten is uniformdragers, net als hun bazen, niet gegeven. In Luxemburg ging het er eerder die dag nóg gewelddadiger aan toe: daar lanceerden de staatsbeulen een brute aanval op deelnemers aan de March for Freedom die op de stoep stonden van een conferentie van EU ministers over, in het kort, effectievere bewaking van de buitengrenzen van de EU. Maar de arrestaties en gewonden door slagen en hondenbeten hebben de mars niet tegengehouden. Daags erna werd de grens met België overgestoken met de vrijgelaten arrestanten.

“The people from the Havenstraat welcome all to support them during the court case and if necessary afterwards.” (We Are Here, 9 juni 2014)

Het is zaak niet toe te geven aan de repressie van de staat. Vluchtelingen weten als geen ander dat er maar één ding op zit: volhouden. Achteruit kan niet, alleen maar vooruit. Als ook dat niet maar gaat, zijn ze verloren. Als zij daadwerkelijk de Vluchthaven niet verlaten en het aan Van der Laan laten of hij zijn dreigementen via de rechter waar maakt, zullen ze onze steun vragen. Maar die moet niet gevraagd hoeven worden. Die steun is vanzelfsprekend, omdat het beleid van de Neederlandse overheid en daarmee dat van de gemeente Amsterdam uit naam van iedereen die door de staat wèl als Neederlander wordt beschouwd wordt uitgevoerd, of we er nu voor gekozen hebben of niet. We kunnen er over klagen en ertegen protesteren tot we een ons wegen, maar alleen door daden bij woorden te voegen dragen we praktisch bij aan de principiële strijd voor iets dat alle verdragen tussen staten te boven gaat: Vrijheid van beweging en verblijfsrecht! We kunnen dat doen door naar de rechtszaak te gaan vrijdag. Om te beginnen! We kunnen dat doen door de vluchtelingen bij te staan bij een ontruiming. Massaal! We kunnen dat doen door zelf actie te ondernemen om te laten blijken: wij pikken het niet dat dit krepeerbeleid namens ons allen wordt uitgevoerd. Wij zetten die schaamte om in concrete actie!

Terwijl de March for Freedom Brussel nadert, ontstaat hier in Amsterdam voor de vluchtelingen in de Havenstraat, en daarna ook die in de Vluchtmarkt, een crisissituatie. Het Amsterdam van burgemeester Van der Laan die steeds weer doet alsof hij aan de kant van de vluchtelingen staat maar net zulke vuile handen heeft in de BV Fort Europa als Fred Teeven, blijft mensen op straat gooien. Amsterdam is het toneel van weer een aanval op vluchtelingen. Het is één van de velen in Europa. We vergeten niet: Brussel, Calais, Berlijn, Hamburg, Lampedusa!

I Amsterdam? I Amsterdamned!

Uit naam van de gemeente Amsterdam worden opnieuw vluchtelingen verjaagd, voor het behoud van ons aller welvaart, en omdat Neederland anders wel eens te boek zou kunnen komen te staan als veel te tolerant, omdat er volgens Van der Laan al veel te veel vluchtelingen zijn in de stad waar vele vierkante meters aan kantoorruimte leegstaat en speculanten vrij spel hebben.

Laat de burgemeester van Amsterdam zijn ambtsketting in de gracht gooien en zijn mooie praatjes elders gaan verkopen. Laat hem zelf vertrekken naar Somalië, Eritrea, Ethiopië of Soedan! Ik wens hem daar het allerbeste, al weet ik niet of ik daar een verblijfsvergunning voor hem kan regelen. Wat ik, simpele activist, wel kan, is in verzet komen tegen het opsluiten en op straat zetten van ongedocumenteerden. Omdat noch de straat, noch de cel geschikt is om een leven op te bouwen. Omdat Van der Laan en Teeven en al hun handlangers vluchtelingen laten verrekken. Omdat ik het CITT graag nog meer reden tot klagen geef over een deportatiemachine die niet werkt.  

Geen opmerkingen: