25 juni, 2014

Time to turn, Jeannette Noelhuis

De Vreemdelingenpolitie was ook aanwezig. Om mensen die meenden zomaar een kerkdienst binnen te kunnen wandelen te controleren. Voor hun eigen veiligheid natuurlijk.
Foto: Paul Abspoel

Gefopt. Pas nu ik de foto plaats en de gezichten en vooral de uniformen van de agentes bekijk merk ik dat het een misschien wel typerende Time-to-turngrap is. Time to turn, ik heb er kennis mee gemaakt doordat men er interesse in het christen-anarchisme had, en misschien nog wel heeft, stopt er mee eind van deze maand. Het is niet helemaal duidelijk of de site als monument in de lucht blijft. Illustratie ontleend aan kerkdienst ter afsluiting van campagne Grenzeloos. Er komt in ieder geval een nieuwe site.

*

Er zijn mensen "uit de hoek" van Time to turn actief betrokken bij het Jeannette Noëlhuis sinds enkele jaren.
Zaterdag 15 uur viert het huis zijn zesentwintigste verjaardag.

Het huis is aangekocht door zichzelf, ik heb het nieuws nog niet gemeld - bij dezen.

Geen opmerkingen: