17 juni, 2014

Jacques Ellul in Nederland


In Christlicher Anarchismus, een van de vele boeken die hier nog op bespreking althans aandacht wachten, typeert Lou Marin Jacques Ellul als bijbels anarchist. Ellul hoort zeker niet bij de christen-anarchisten die de boeken die bijeengebracht zijn in het Oude Testament veronachtzaamd willen zien voor alleen het Nieuwe, of daaruit dan vooral de Bergrede. Het maakt hem tot een soms moeilijk te volgen maar zeer fascinerend theoloog.

Bijbels, of christen-anarchist, het ontkennen van het anarchisme van Ellul doet volstrekt afbreuk aan zijn positie. Mij lijkt zijn houding ten opzichte van de mystiek zeker ook belangrijk, maar Ellul zelf zal dit fronsend opnemen.

Inmiddels is er een Nederlandse site aan Ellul gewijd, en zelfs was er afgelopen zaterdag een Denkdag in Nieuw-Loosdrecht. Het nieuws dienaangaande las ik pas gisteren, mea culpa. De site zij bij dezen onder uw aandacht gebracht, inclusief het uit te geven papieren tijdschrift (of verschijnt het ook elektronisch?), De Rode Pil.
Het valt mij op dat op de site de anarchist Ellul niet als zodanig benoemd wordt, en - het zal een vrucht zijn van het hedendaagse onderwijs in Nederland, dat nu eenmaal onontkoombaar gemoderniseerd en steeds excellenter wordt - van kennis van het Frans is op de site opvallend weinig te merken, zachtgezegd.
Let op de site...

Geen opmerkingen: