02 juni, 2014

Genocide is te alledaags om het nieuws te halen

Brazilië is even een beetje in het nieuws in verband met de wereldkampioenschappen voetbal. Het ontruimen van favelas die te slordig ogen voor het verwachte toerisme, soms wordt het vermeld. Wild genoemde stakingen in het openbaar vervoer, zoals die er ook waren vorig jaar - gaan ze het feestje bederven van de Spelen waar voor menigeen geen Brood aan verbonden is? Protest van de Oorspronkelijken, is het Wereldnieuws? De Awá kwamen langs in Newsnight een dezer dagen, zij worden Uncontacted tribe genoemd. Dat lijkt mij onzin - is de jurk van de vrouw in de illustratie ter plaatse gemaakt? Hoe kon het dan dat er in het Portugees gesproken kon worden met enkele Awá in de reportage? Maak geen verhaal over ongerepte wilden als het er om gaat dat deze mensen hun eigen levenswijze en gebied willen verdedigen tegen technologische overmacht.

Genocide is de dagelijkse praktijk van het imperialisme, het is er onverbrekelijk mee verbonden. Toen en vandaag nog, in Amerika van Pool tot Pool, in Australië, op vele plaatsen in Afrika. Ik bespeur bij mijzelf een zekere gelatenheid ten aanzien van dit nieuws dat alleen al omdat het om iets structureels gaat geen nieuws is. En omdat het niet te rijmen is met de klapmaarinjehandjesblijdschap van de godsdienst die het kapitalisme is maar die toch zelden zo genoemd zal worden.

In het geval van Biafra waren De Media (die toen nog niet zo heetten, tenzij men McLuhan had gelezen, er bij. In Vietnam ook tot op zekere hoogte. Deze regiefout zal niet meer gemaakt worden. De Rohingya worden in alle rust (wat betreft het regime) uitgemoord en voorzover zij over zee vluchten in wrakke bootjes zullen zij gelukszoekers en slachtoffers van mensenhandel heten die - opnieuw - in concentratiekampen terechtkomen. Over de Chagossianen geen nieuws ("wat zijn dat?"). San die moeten wijken voor zogenaamd natuurbehoud, of zwarte Oorspronkelijken in India - geen nieuws sinds Turnbull's Mountain people.

Misschien wordt het afgrijselijke Wereldkampioenschap Voetbal effectief verstoord door protest, maar er valt niet op te rekenen: de opstand in Mexico voor de Olympische Spelen in 1968 heeft deze Spelen niet voorkomen en is zelfs niet als voetnoot in de geschiedenis van die Spelen opgenomen.
Genocide is te alledaags om nieuws te zijn.

Toevoeging
O ja, Papua Barat...

Geen opmerkingen: