16 juni, 2014

Gandhi en de natuurgeneeswijze

Gandhi was, toen hij dit pas laat (1983) in het Nederlands verschenen boek schreef (1923), geheel gelovige in de natuurgeneeswijze. Waterkuren, leempakkingen, seksuele onthouding ("rein leven") - alles verboden wat het bloed of de geademde lucht kon bezoedelen, het lichaam is een tempel van God die men ongeschonden dient in te leveren om de onsterfelijkheid te beërven.
Tine Kaaijk, arts en natuurgeneeskundige, heeft het vertaald. Zij was auteur voor de uitgeverij van Felix Ortt en Lod. van Mierop.

Hoezeer er ook kanttekeningen bij of twijfels over de farmaceutische industrie, die geneeswijzen dicteert dezer dagen, mogelijk en zelfs gewenst zijn, bij aanbevelingen van koude lucht- of waterbaden of leempakkingen voor ongeveer alle kwalen komen bij mij net zo goed zoniet meer twijfels en ongeduld boven.
Ik signaleer het boek en heb u hierboven de mogelijkheid gelinkt om er kennis van te nemen.

Geen opmerkingen: