03 juni, 2014

Ontruiming 'Vluchthaven'? Haak in voor verblijfsrecht!

- door Joke Kaviaar
Hoe noem je een afspraak die onder druk tot stand is gekomen omdat één partij geen andere keuze had dan deze te accepteren? Afpersing? Hoe noem je een burgemeester die minder vluchtelingen in zijn stad wil en bereid is hen daarvoor op straat te zetten?

In samenwerking met Fred de vluchtelingenjager Teeven kwam het tot die zogenaamde afspraak over de 'Vluchthaven'. Voor wie het niet weet, dat is een voormalige gevangenis in de Havenstraat in Amsterdam, geen veilige haven. Maar het waren niet de vluchtelingen die een afspraak maakten met Van der Laan. Nee, het was Teeven, die graag maatregelen tegen vluchtelingen neemt omdat het er anders te veel worden. En Teeven kon alleen akkoord gaan met het plan van Van der Laan om de groep We Are Here uit elkaar te trekken en zo de acties van We Are Here te breken als dit plan voldeed aan de eisen van zijn apartheidsbeleid. En dus werd er net gedaan of de vluchtelingen zelf hun lot in handen hadden. Ze mochten en kregen van alles, het was een kans. Als ze maar meewerkten aan terugkeer, dan hadden zij onderdak.
Teeven en Van der Laan hadden een deal. De vluchtelingen een eenzijdige 'afspraak', ofwel: chantage.

Nu de vluchtelingen weigeren die 'Vluchthaven' te verlaten, omdat de burgemeester zich zèlf niet eens houdt aan de door hem aan de vluchtelingen opgelegde 'afspraak', gaat van der Laan over tot juridische stappen die tot doel hebben de vluchtelingen te laten ontruimen. Een ontruiming die slechts ten uitvoer kan worden gebracht door er de staatsknokploegen voor in te schakelen.
De vorige keer dat Van der Laan vluchtelingen liet ontruimen, ging het om het tentenkamp aan de Notweg in Osdorp. Nadat de ingehaakte sympathisanten één voor één voor het tentenkamp waren weggetrokken, werden alle vluchtelingen gearresteerd. De meesten van hen kwamen 's avonds in kou en regen weer vrij en stonden opnieuw op straat, ditmaal zonder de beschutting van hun tenten. Van der Laan was nergens te bekennen. Vele ondersteuners wel. Een aantal vluchtelingen belandde in de cel, werd gedeporteerd of later alsnog weer op straat gezet...

Van der Laan stuurt aan op een herhaling van zetten. Hij heeft nu lang genoeg zijn vriendelijke gezicht laten zien, zo lijkt hij te hebben besloten. Of is het masker door de vluchtelingen afgerukt? De schuld wordt in elk geval alvast gelegd bij de vluchtelingen zelf. Zij hielden zich niet aan de 'afspraken', zegt Van der Laan alvast. Te voorspellen valt daarom dat als het inderdaad op een ontruiming aankomt het opnieuw volgens Van der Laan de sympathisanten zullen zijn die de vluchtelingen ertoe hebben aangezet te weigeren om te vertrekken. Daarmee doet hij de vluchtelingen af als domme schapen die zich laten gebruiken door anderen, namelijk die verfoeide activisten met een eigen agenda, en dat is ronduit racistisch beledigend voor de vluchtelingen die al sinds het najaar van 2011 hun eigen strijd bepalen en organiseren, die zichzelf zichtbaar hebben gemaakt.

We zagen deze misselijke truc om vluchtelingen tegen sympathisanten en sympathisanten onder elkaar tegen elkaar uit te spelen eerder, toen na de ontruiming van de Notweg gemeente ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid Jacqueline Makbouli de sympathisanten voor 'demogekkies' uitmaakte en onlangs weer toen vluchtelingen en activisten bij Van der Laan op de stoep gingen demonstreren. Niettemin kreeg Van der Laan spreektijd tijdens de demonstratie tegen racisme omdat er mensen waren die het belangrijker vonden dat hij zich uitsprak tegen het 'minder Marokkanen' van Wilders.

Maar of je nu 'ik wil minder Marokkanen' roept, of 'ik wil minder vluchtelingen', volgens mij is er geen verschil in intentie.
Hooguit drukt de laatste zich wat omfloerster uit, want de oplettende lezer weet net als ik dat Van der Laan er wel voor uitkijkt al te eerlijk en openlijk te zijn. Hij zegt liever zulke dingen als: “Als we mensen hier onderdak gaan geven, komen ze allemaal naar Amsterdam toe.” Het lachende en handen schuddende masker van de valsspeler Van der Laan lijk intussen echter wel afgevallen, al zijn er nog altijd mensen die in de eerlijkheid en oprechtheid van de Amsterdamse burgervader blijven geloven.

De beslissing van We Are Here om in de oude bajes te blijven, die overigens voor een deel leeg staat omdat slechts een groepje uitgeselecteerde vluchtelingen die in de Vluchtkerk ooit geregistreerd zijn er gebruik van mocht maken, is een moedige beslissing. Tegelijk is het opnieuw niet een keuze die in vrijheid wordt gemaakt, netzomin als het een vrije keuze was om het 'aanbod' aan te nemen.
Opnieuw kunnen de vluchtelingen niet anders. De andere vluchtelingen van We Are Here bivakkeren onder primitieve omstandigheden in de kale gekraakte Vluchtgarage in Amsterdam Zuid-Oost en in een aantal gekraakte woningen en een bedrijfsruimte in de Ten Katestraat (de Vluchtmarkt) die ook met ontruiming worden bedreigd. Waar moeten ze heen?

Als het aan Teeven en Van der Laan ligt wordt hun één-tweetje van intimidatie en beloften afgemaakt met de doelschop verdwijnen in onzichtbaarheid, hetzij door opsluiting, hetzij door deportatie, hetzij door een leven op straat, of een combinatie van dit alles. O ja, sterven op straat mag ook.

Aan het slot van het persbericht van We Are Here over hun weigering de 'Vluchthaven' te verlaten, staat:
“De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.”

De vluchtelingen zijn van meet af aan bedonderd en bespeeld door de burgemeester van de stad Amsterdam. Om het verzet van vluchtelingen in deze stad te breken, heeft Van der Laan bovendien meermalen hen getracht uit te spelen tegen diegenen die hun verzet bereid zijn in woord en daad te steunen. Nu vragen de vluchtelingen opnieuw om steun. Het is een duidelijke niet mis te verstane vraag, die ik hier graag wil beantwoorden met een oproep.

Wat gaan we doen als de geüniformeerde gewapende ordetroepen van Van der Laan naar de Havenstraat wordt gestuurd, met de opdracht om de vluchtelingen eruit te slepen en te arresteren? Wat gaan we doen om dat te voorkomen?

Laat een ieder die het zich aantrekt inhaken in de strijd voor het verblijfsrecht van vluchtelingen. Een verblijfsrecht zonder
grenzen. Een absoluut gelijk recht aan dat van ons allen die dat verblijfsrecht wèl hebben. Of je nu hulpverlener bent of activist, laat je niet door Van der Laan vertellen aan wiens kant je staat. Laat de verdeel- en heersstrategie geen vat hebben op de steun voor de rechtvaardige en harde strijd van ongedocumenteerden. Van der Laan heeft lang genoeg met de vluchtelingen gesold!

Ik zeg: wij staan aan de kant van de vluchtelingen en zullen als het erop aan komt voor hen, naast hen, achter hen staan. Punt uit.
Stop opsluiting en deportaties! Stop ontruimingen en krepeerbeleid! Van der Laan, blijf met je lange armen van de vluchtelingen af!
Grenzenloos verblijfsrecht voor iedereen!

Geen opmerkingen: