26 juni, 2014

Heimans en de hazelworm

Eli Heimans is honderd jaar dood en dat dient gevierd. Epen, centraal in Uit ons krijtland, heeft een site vernoemd naar hem en organiseert een excursieweek. Dat dit jaar speciaal aan hem gewijd is merk ik pas nu, bijna halverwege, maar ik kom er op terug.

Heimans heeft hoogstpersoonlijk de hazelworm tot duindier gemaakt door ze uit te zetten in de Zuidelijke Kennemerduinen. In de gids Wat vind ik in de duinen? van Prud'homme van Reine heb ik geen vermelding van hazelwormen gezien. De populatie is ook geïsoleerd en geografisch tamelijk beperkt gebleven. In ieder geval zijn er bij een speciale tel-excursie genoeg hazelwormen in Heimans' uitzetgebied gevonden gisteren. Met wisenten, damherten, edelherten en allerlei andere hoefdieren in de duinen ter plaatse kunnen we Heimans moeilijk nog deze actie van "faunavervalsing" kwalijk nemen...

Geen opmerkingen: