20 juni, 2014

Vier procent meer geluk nu!

Het eerste oftewel het nulnummer van Wij eisen geluk. De nummering zorgt voor verwarring aan het einde: het 23ste nummer is eigenlijk het 24ste. Hier is de vormgeving nog vrolijk en veelbelovend (pas nu zie ik hoe aardig het blad is vormgegeven)

Hoe toepasselijk: in deze dagen was ik zowaar gelukkig, als deel van een "wij" en ik houd dit niet voor mij. Men is streng: "mijn vriendin" moet enkel "Maria" worden, zo wilde zij het ook. Pc uiteraard. December 1978. Meer over dit alles later.
Mijn debuut in Wij eisen geluk en als dichter in een tijdschrift voor Echt Publiek

Geen opmerkingen: