07 mei, 2014

Harvard of de isoleercel

De strijd tegen het bouwen van isoleercellen in Nederland is mij om allerlei redenen bijgebleven. De minste is zeker niet dat de strijd verloren is. Ik heb het nu over veertig jaar geleden, dus voor menigeen is het fenomeen vanzelfsprekend.
Misschien is opsluiting in zo´n cel in Nederland nog met allerlei regels omkleed waaraan het vrijheiddemocratische duo dat over "justitie" gaat zich toch niet zal houden. Het afschrikwekkende voorbeeld destijds in 1974 was de manier waarop leden van de Rote Armee Fraktion werden opgesloten. Van de Bijlmerbajes, waar het destijds mee en om begon herinner ik mij speciaal de man die als Fusini Baraya begraven is in Amsterdam en waarover ik destijds schreef:

22 januari 2003. F. Baraya (1972-14 januari 2003) wordt in naamloos graf nr. 615 bijgezet op Westgaarde. De bekenden waren zijn bewakers. Degenen die zich zijn vrienden zouden noemen mochten er niet bij zijn. Van zijn familie in Burkina Faso is niets bekend, dus eventuele nabestaanden weten van niets. Hij kwam naar Nederland als vluchteling en mocht blijven - in de grond. Het regent gestaag en ik praat mijn mond voorbij tegen VARA-verslaggeefsters. Ondanks de regen wint de PvdA de verkiezingen - maar net niet genoeg. De man van de strenge Vreemdelingenwet mag burgemeester van de multiculturele hoofdstad blijven.


In de naam van God, de barmhartige, de genadige.

Meermalen opgesloten in de isoleercel omdat hij "onhandelbaar" was (hij was letterlijk doodziek). In de cel waarvoor destijds gewaarschuwd was.

In de VS is het geïsoleerd opsluiten een ware industrie geworden de afgelopen decennia. De isoleercel is ongeveer zo oud als het land zelf. En de afgelopen dertig jaar is het aantal opgeslotenen explosief toegenomen.
Is er een keerpunt in zicht? Het opsluiten van een mens in de isoleercel is drie maal zo duur als van iemand in de "gewone" cel. Het is bijna ondenkbaar dat in deze industrie bezuinigd wordt in de VS, al was het maar doordat de vakbond van bewakingspersoneel grote politieke macht op niveau van deelstaten heeft.
Voor het geld waarvoor je iemand voor een jaar eenzaam opsluit kun je hem/haar ook naar Harvard sturen. Vast, maar wat voor mensen worden opgesloten en waarom, en wie zou er van staatswege een beurs voor Harvard krijgen?
Illusieloos afwachten of bestrijden (wat ook illusieloos zal moeten zijn).

Geen opmerkingen: