22 mei, 2014

Het geweld buiten de canon en de overleden schrijver

Staatsvormend geweld hoort bij de boeken waar ik zeer benieuwd naar ben en waar ik tegelijkertijd nog niet aan toegekomen ben door omstandigheden die nooit te beschrijven zijn.
Bij toeval verneem ik dat de schrijver, Leo Adriaenssen, "kraker Leo" - voor mij en een enkele ander ook vriendelijk "kapitein Haddock" geheten - iets meer dan twee jaar geleden is overleden. Ik zou gewild hebben dit op een andere manier te vernemen, of liever: dat het niet waar zou zijn. Maar het zij zo.

Ik heb Leo gekend van het Studenten Steuncomité Nieuwmarkt dat overging in de Portugal Informatie Groep Amsterdam. De Staatsliedenbuurt was later een soort apart gebied in Amsterdam dat ook binnen wat men de kraakbeweging noemde een buitenbeentje was. Leo schreef er over. Er is een site aan zijn werk gewijd.
Van zijn lidmaatschap of sympathie voor de KEN (ml) is mij niets bekend, dat moet voorbij zijn geweest toen ik hem leerde kennen. Uitlui op Onvoltooid Verleden.
En een inhoudsbeschrijving van Staatsvormend geweld, over genocide in de Meierij van Den Bosch, een verhaal dat in de geschiedvertelling uiteraard niet van pas komt. Ik hoop er op terug te komen.
Het boek is geheel online te lezen.

Geen opmerkingen: