25 mei, 2014

Omgeschoold tot Barbie en Ken

Voor het geval het meisje tussen de twee en tien jaar niet meisjesachtig genoeg is, kan zij tot meisje worden omgetoverd op Sardinië. Zie het afgebeelde knipsel. Meisje, dat komt overeen met een pop, waar zij niet alleen mee moet spelen maar zich uiterlijk geheel mee moet identificeren.

Zo'n cursus moet wel gegeven worden in het rijkeluiskustreservaat in het noordoosten. Ik ben er niet geweest maar ik heb er van gehoord. Destijds toen ik er was beleefde de topsport van het ontvoeren van rijke toeristen zijn nadagen. En laten we wel wezen, iedere toerist op een eiland als Sardinië is rijk - hoe arm wij voor Nederlandse normen ook waren, daar waren wij rijk.
Als men hiervoor zoveel geld over heeft op zo'n eiland - Sardinië als kolonie, "de vrouw" als laatste kolonie zoals Mies schrijft, maar Federici indachtig kun je haar ook de eerste noemen. Maar de kolonisator is nu eenmaal zelf ook niet vrij.

Dit knipsel kwam mij onder ogen op dezelfde dag dat het verhaal rondwaarde over een 22-jarige jongeman in Santa Barbara, Californië, die willekeurig op meisjes inschoot omdat hij nog maagd was, nog nooit gekust was/had en dat terwijl hij zo'n perfecte vent was. Het Meisje als soortwezen moest dood. Hem ontbrak het persoonlijke gevoel voor het tragische, inherent aan het leven zelf - hij had als het ware een Ken-cursus gedaan en vond dat hij recht had op - niet op iemand die hem dierbaar kon zijn, maar op "seks", wat hij gemakshalve met liefde vereenzelvigde. Het gebrek aan gevoel voor persoonlijke tragiek heeft zes jonge mensen het leven gekost en hemzelf er bij.
Een gestoorde, zegt men alweer - nee, iemand die de uiterste consequentie trekt van een subjectloze maatschappij waar het beeld de moraal bepaalt.

Geen opmerkingen: