11 november, 2013

Wie is er bang voor Fred Teeven?

- door Joke Kaviaar-

Fred de vluchtelingenjager Teeven zal in de kleuterklas en de basisschool een bullebak eersteklas zijn geweest. Zo'n rotjoch dat steeds andere kinderen stiekem het bloed onder de nagels vandaan haalt, en daarna in zijn vuistje lacht als de juf of meester het slachtoffer in de hoek zet, omdat die uit reflex een klap teruggaf. Fred Teeven is in al die jaren niets veranderd.

“Wie uitdeelt, moet eerst leren incasseren.” zegt hij in een interview dat ik heb weten op te duikelen. Het artikel uit het Haarlems Dagblad van 23 maart 2013 heet “De Aaibare kant van Fred Teeven” en is getuige de titel een lafhartige poging om het imago van de bullebak op te poetsen tot dat van een sportieveling die van rugby houdt omdat dit “gecontroleerd geweld” is. Ja, dat zal best, dat 'onze' staatssecretaris van veiligheid en justitie houdt van gecontroleerd geweld. Waarom zou je anders met je law&order ministerie mensen zonder papieren over de kling jagen? Hoeveel meer controle over geweld wil je hebben?


Incasseren. Daar gaat Fred Teeven prat op. Nog een citaatje: “Ik geloof er echt in, dat mensen af en toe hun andere wang moeten toekeren.”
Misschien moeten we dit eens gaan uitleggen aan Baliedirecteur Yoeri Albrecht en aan schrijver Arnon Grunberg die zonder blikken of blozen zwichtten voor de sportieve Teeven die het debat met asieladvocaat Pieter Bogaers aanstaande woensdag niet aandurft, en de Balie onder druk zette om Bogaers van het programma te halen met de woorden “Ik kom alleen als hij niet komt”.
Nog een citaatje uit het dappere interview van de sportieve aaibare Fred Teeven: “In mijn tijd als officier van justitie maakte het me geen reet uit of er nou 20 of 26 advocaten tegenover me stonden in de rechtbank. Ik vond het geweldig om de strijd aan te gaan. Ik incasseerde eerst en deelde daarna uit.”

Mogen we even héél hard lachen? Hallo, Albrecht en Grunberg?! Lezen jullie even mee? Graag even Fred Teeven hiermee confronteren asjeblieft in plaats van als gewillige schoothondjes Fred Teeven zijn zin te geven. Fred Teeven met zijn tirannieke beleid, overigens even tiranniek als zijn voorgangers en degenen die na hem komen die vast niet beter zullen zijn, slaagt er alweer prima in zichzelf te verkopen als de sympathieke jongen die door een ander wordt aangevallen.
Nee, niet het apartheids'vreemdelingen'beleid dat van de IND een organisatie maakt die er een fascistische werkwijze op na houdt die dankzij de omgekeerde bewijslast er prima in slaagt asielaanvragen massaal af te wijzen, staat ter discussie, maar de asieladvocaat die zorgvuldig zijn betoog formulerend gehakt maakt van dat beleid.
Niet mee te praten, met die man! Teeven weet het zeker, er valt “geen redelijk debat met de heer Bogaers te voeren”. Natuurlijk, meneer de staatssecretaris. Goed, meneer de staatssecretaris. Zoals u wilt, meneer de staatssecretaris. Wij, de intellectuelen van dit land, wij kruipen, likken en knikken hier in de Balie zodra u ook maar met uw vingers knipt. Wij geloven u op uw woord, u hoeft niet met die man aan tafel te zitten. Uw wil is wet en waarheid en wij buigen en kruipen al.

Wie is er bang voor Fred Teeven? Nou, Bogaers niet, dus díe man is gevaarlijk! Die zou de IND fascistisch hebben genoemd, volgens de assistent van Fred Teeven, Michel Bravo. Een woordvoerder van Teeven kwam later niet verder dan “Dat weet ik allemaal niet”, toen hem werd gevraagd om onderbouwing van die bewering.
Bogaers is één van die zeldzame goede advocaten die een veelvoud aan werkuren steekt in het helpen van zijn cliënten. Hij doet dat zó veel dat hem dat zelfs wordt verweten, zo valt te lezen in een interview met hem in het tijdschrift Volzin van 18 april 2013. Dit citaat van Bogaers daaruit verklaart waarom Fred de vluchtelingenjager Teeven écht een probleem met hem heeft: “Ook de IND klaagt dat ik ‘te veel betrokken’ ben bij mijn cliënten, dat ik niet de nodige distantie in acht neem. Daarom ben ik zelfs aangeklaagd bij de tuchtrechter. Dat ligt nu bij het Hof van discipline, maar de vluchteling om wie het gaat, heeft nu een A-status!”
Een kwestie van aap en mouw dus, helemaal niet moeilijk om even op een rijtje te zetten. En als ik dat kan, dan kan de Grote Grunberg dat ook.

Wie is er bang voor Fred Teeven? De Balie en Grunberg! Zij hadden Fred Teeven de dikke middelvinger moeten geven en zeggen: als u het niet aandurft, zullen we dan maar niet debatteren? Want wat is een debat zonder een tegenstander die in staat is om de vloer met u aan te vegen? Of speelt u alleen rugby als u zeker weet dat het andere team zwakker is dan u? Als u het geweldsmonopolie heeft?

In Rusland waagden twee, overigens extreem rechtse figuren van de Nationaal Bolsjevistische Partij, waaraan politiek inhoudelijk vooral géén voorbeeld moet worden genomen, het om Willem Alexander en Maxima vanwege de dood van Dolmatov met tomaten te bekogelen. De tomaten misten doel. Maar goed voorbeeld doet beter volgen, toch? Of moeten we deze extreem rechtse lieden uit Rusland laten overkomen als we mensen zoeken die het durven opnemen tegen Fred Teeven? Liever niet eigenlijk. Laten we wel wezen, als Fred de vluchtelingenjager Teeven zijn zin krijgt en de Balie en Grunberg de rug niet rechten en met slappe knieën de strijd met Teeven niet aangaan, staat sportieve Fred alleen op het speelveld het ene punt na het andere te scoren daar in de Balie, zonder enige werkelijke tegenstand. Intussen volgen er nog een heleboel Dolmatovs en Roustayis, nog vele deportaties, hongerstakingen, zelfmoorden en kapotgemaakte levens. Maar daarover mag het niet gaan in de Balie. Dat wordt daar aanstaande woensdag een schijngevecht met een scheidsrechter die bang is voor zijn speler op het middenveld.

Wat een blamage! Wat een schertsvertoning! Als de Balie geen Bogaers wil om de huidige vertegenwoordiger van het krepeerbeleid aan te spreken op de terreur die hij uitoefent, wat wil de Balie dan wel? Mogen we een schandpaal oprichten en tomaten meenemen? Ik durf te wedden dat er heel veel gegadigden zullen zijn voor dit evenement! Weg met de elitaire jaknikkerij! Bogaers of tomaten? Zegt u het maar!