17 november, 2013

Stop de fascistische samenzwering! Arrêtez la conspiration fasciste!

- door Joke Kaviaar -

Le Pen en Wilders, fascisten, waar zijn jullie? Kom de straat op als jullie durven!
Le Pen et Wilders, fascistes, où êtes-vous? Venez dans la rue si vous l'osez!Het feit dat vandaag in Den Haag in het gebouw van de Tweede Kamer Geert Wilders en Marine Le Pen ongestoord bijeen kunnen komen om verder uitvoering te geven aan hun fascistische ideeën en praktijken, zegt niet alleen wat over Wilders en Le Pen. Het zegt ook heel veel over de Neederlandse politiek die onder directe invloed staat van de vuilspuiterij van Wilders.
Namen tot nu toe de verschillende partijen allemaal al in meer of mindere mate gedachtengoed, voorstellen of initiatieven over van Wilders' PVV, waardoor de samenleving steeds onverdraagzamer is geworden en racisme tot norm is verheven, nu staat de Neederlandse regering garant voor een vergaderplaats en beveiliging voor deze extreem rechtse samenzwering!

Ik zeg: laat deze haatzaaiende verspreiders van angst en terreur terugkruipen in de riolen waar ze vandaan zijn gekomen! En ik zeg: als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat we het van de gevestigde politiek niet moeten hebben als het gaat om het bestrijden van dit nog nauwelijks verholen fascisme!

Wilders en Le Pen willen het onder andere gaan hebben over het stoppen van immigratie. Dit, en het tot zondebok verklaren van vluchtelingen is voor deze lieden doel op zich. Van dit doel hebben zij echter al veel meer bereikt dan zij doen voorkomen. Zo valt er aan het Neederlandse asielbeleid niet zo veel meer te verslechteren, nu Teeven en Rutte en hun regering het bestaan van illegaal verklaarden in dit land zelfs strafbaar willen stellen! De muren rond Fort Europa zíjn al opgetrokken en de jacht op vluchtelingen ís al geopend! Wilders en Le Pen zetten zich af tegen Europa, maar Europa is hen intussen al lang van dienst door een gemeenschappelijk front te vormen tegen vluchtelingen uit het Afrikaans continent. De politici die hiervoor verantwoordelijk zijn hebben goed naar Le Pen en Wilders geluisterd!

Maar nu is het tijd voor de hypocrisie! Volgens Wilders zelf weigert de Tweede Kamervoorzitter Le Pen netjes te begroeten. Dat is er dan één die een gebaar maakt dat de schijnvertoning in de Tweede Kamer acceptabel moet maken, terwijl de voltallige Tweede Kamer intussen elke vergadering Wilders netjes aan het woord laat. Wilders is tenslotte een collega en politici onder elkaar vallen elkaar niet af. Af en toe wat bakkelijen voor de vorm en dan weer over tot de orde van de dag. Elkaar afvallen? Dat doen racistische smerissen die hun arrestanten mishandelen toch ook niet? Op dat punt schijnt solidariteit prima te werken, of op zijn fascistisch Frans gezegd: Liberté Egalité Fraternité mais seulement pour notre peuple supérieures! Vrijheid Gelijkheid Broederschap maar alleen voor ons superieure volk! Laat ik dan verstaanbaar voor Le Pen zeggen: Le Pen, fasciste, où êtes-vous? Viens dans la rue si tu l'oses! Le Pen, fascist, waar ben je? Kom de straat op als je durft!

Solidair tegen fascisme!
Solidarité contre le fascisme!

De samenzwering van Wilders en Le Pen hier vandaag is een zoveelste dieptepunt. We zagen al Wilders op 21 september op straat demonsteren vergezeld van fascisten met prinsenvlaggen die de Hitlergroet brachten. We zagen fascisten meedoen aan een demonstratie waar namens de PVV Joram van Klaveren een petitie voor het behoud van de racistische blackface Zwarte Piet traditie in ontvangst nam. En we zagen het geweld van fascisten en nationalisten al zo vaak, maar nu voor het eerst in alle openbaarheid met de aanval op een vrouw die om haar huidskleur voor een tegenstander werd aangezien tijdens die Zwarte Piet demonstratie op 27 oktober. Racistische uitlatingen op het internet zijn gemeengoed en om dat vuil te kunnen spuien wordt telkens weer een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting. Maar racisme en fascisme zijn geen mening! Racisme en fascisme zijn terrorisme!

De Neederlandse staat legitimeert racisme en fascisme steeds openlijker! Het is verweven in het asielbeleid, en in de orders en de praktijk van de politie. Het is verweven in het stelselmatig creeëren van vijandsbeelden, of het nu Polen zijn of Moslims, Roemenen, Bulgaren, Marokkanen of Surinamers, ze pakken banen in of uitkeringen zo heet dat dan, en worden aangewezen als onaangepast en dus ongewenst, en kunnen bij de minste tegenstand het land worden uitgegooid of worden uitgesloten, opgesloten, geweerd. Het is verweven in het aanwijzen van groepen mensen als waardelozen, en dat uit zich onder andere in dwangarbeid en dwangtherapie voor werklozen, en het op straat schoppen van zogenaamde illegalen.

Het is niet vreemd dat in deze tijd dat uitvoering wordt gegeven aan het gedachtengoed van de absoluut leider van de volksnationalistische beweging PVV, die van de crisis gebruik maakt om zich te profileren als sociaal om zo de kiezers voor zijn karretje te spannen, dat Wilders kan overgaan tot openlijke samenwerking met lieden die allang door het afvoerputje van de geschiedenis hadden behoren weg te spoelen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Wilders zelf!
Maar Wilders en Le Pen zijn helaas niet de enigen voor wie we moeten waarschuwen. Filip Dewinter van het Vlaams Belang uit België en Heinz Christian Strache van de Oostenrijkse FPÖ staan klaar om het extreem rechtse blok te versterken.

Wij moeten dit verijdelen! Het is daarom tijd, de hoogste tijd, dat we werken aan een sterke anti-fascistische beweging. Een beweging die de gevestigde politiek aanvalt op wat deze tot wet maakt, die de zogenaamd keurige fascisten in hun nette pakken en mantelpakken aanwijst voor wat ze zijn: de moderne führers van dit tijdperk die zich op straat laten ondersteunen door knokploegen die migranten en politieke opponenten aanvallen, moskeeën in brand steken en Joodse graven bekladden, en klaar staan om een hedendaagse versie van de kristalnacht uit te voeren, zodra zij de tijd daarvoor rijp achten. En die tijd is in Neederland misschien niet zo ver meer weg als we denken!

Pas maintenant, pas alors, plus jamais le fascisme!
Nu niet, toen niet, nooit meer fascisme!

Het is tijd, de hoogste tijd, voor een felle krachtige anti-fascistische beweging om op te staan en de strijd aan te gaan, om de mensen die de opmars van de fascisten niet herkennen voor wat het is, met de neus op de feiten te drukken. Het is nu tijd om de fascisten tegen te houden. Het is nu tijd en eigenlijk al veel te laat! Solidariteit met onderdrukten! Liberté pour les sans papiers! Vrijheid voor mensen zonder papieren! Pour la destruction de la haine! Voor de vernietiging van de haat!

Nous sommes des antifascistes! Nous restons ici! Fascistes, allez-vous en!
Wij zijn anti fascisten! Wij blijven hier! Fascisten, rot op!

Alerta alerta anti fascista!

[Frans van redactiewege bijgeschaafd - AdR]