03 november, 2013

De voortbroeiende opstand in Turkije


Was de opstand in Turkije van de afgelopen zomer sektarisch of niet? Of, anders gesteld: werd de demonstratiebeweging gedragen door de alevieten, een minderheid waarvan niet eens bekend is hoe groot zij is en in hoeverre zij verschilt van de Noeseiri's, meestal in de pers alawieten genoemd, van Syrië (of van Şam - het Arabische noorden, zoals Damascus en Groot-Syriè vaak heet). Omdat Arabieren en Koerden officieel niet eens bestaan in de Turkse Republiek is nauwelijks vast te stellen of alevieten van deze volkeren dezelfde alevieten zijn als de Turkse. De gretigheid waarmee het Turkse regime zich in de Syrische zogenaamde burgeroolog wil mengen slaat terug op de Arabische bevolking ter plaatse in de geannexeerde Syrische provincie Hatay, waar de alevieten dezelfde zullen zijn als in Syrië zelf. Een poging tot overzicht.

Dit weekeinde werd op grote schaal gedemonstreerd in Kadıköy, het Chalcedon van Byzantijnse tijden, deel van de agglomeratie İstanbul - de eis van godsdienstvrijheid en gelijke behandeling stond centraal. Subversieve eisen in de kemalistische republiek van na de coup van 1980 onder bestuur van zogeheten islamisten.

Geen opmerkingen: