04 november, 2013

Democratisch georganiseerde genocide

De wapenstilstanden vliegen de toeschouwer om de oren als het om Sjan/Kachin gaat, de oudste zogenaamde burgeroorlog in Burma. Het heet een burgeroorlog omdat de oorlog zich binnen de door de Britten vastgestelde grenzen van een als onafhankelijk op te leveren staat afspeelt. In feite heeft Sjan, het noordoosten van geografisch Burma, nooit deel uitgemaakt van dit land. Het ziet er naar uit dat dit wel zo gaat worden.

Al in januari is er een wapenstilstand gesloten die volgens een waarnemer als Guy Horton een capitulatie van de Kachin betekent. Aung Sang Suu Kyi negeert zoals het Nobelprijswinnaars betaamt de onderdrukking van Kachin en Rohingya - de laatsten opgejaagd en van huis en haard verdreven omdat zij moslims zijn.

Burma zal een schaamlapje van "democratie" krijgen met wellicht Aung Sang Suu Kyi alsnog als president waarbij de grote grondstoffenroof eindelijk georganiseerd kan worden door buitenlandse "investeerders".

Geen opmerkingen: