01 augustus, 2011

Wij zijn van de Partij voor de Gastvrijheid


Een goedbewaard geheim dat best wat minder geheim had mogen zijn: het Catholic Workerhuis in Amsterdam, het Jeannette Noelhuis, heeft sinds oktober jongstleden een weblog.

Geen opmerkingen: