23 augustus, 2011

De uitroeiingsbehoefte van de heersende klasse


Een verontrustend stuk van Arthur Silber.
Wat in zijn verhaal ontbreekt - het wordt door maatschappijcritici in de VS vaak over het hoofd gezien - is dat mensen zich tenslotte niet willoos laten veroordelen als "overbodig voor het kapitaal".
"We zullen zien".
Mijn moeder dood tengevolge van de zorg van Eric van der Burg's Osira, ikzelf dakloos gemaakt en mijn bibliotheek gemold door Frank de Grave's "woonstichting De Key" - en toch wil ik blijven zien wat hoop betekent in deze wereld, nu en hier.

Zelfde lied, (grotendeels) andere beelden:

Geen opmerkingen: