03 augustus, 2011

De weinigen tegen de velen


Beelden van Madrid, gisteravond 2 augustus 2011.
Er moest een punt komen waarop de machthebbers de streep trokken waarover niet gegaan mag worden omdat hun macht in gevaar zou kunnen komen. Misschien gold het voor de hele mobilisatie in Spanje, die een rustige, bijna lieve en naieve uitstraling had, maar wel een massamobilisatie inhield. Met de vakantie voor de deur, en een pausbezoek in aantocht, moest het maar eens afgelopen zijn: kamperen op straat is verboden.
En waar het vreedzame, lieve en naieve wordt tegengegaan zal zeker verharding volgen aan de kant van de verontwaardigden.
Of niet?
Ye are many - they are few...

Geen opmerkingen: