31 augustus, 2011

Zitdemonstratie voor het Witte Huis


Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik ternauwernood weet wat het is, "teerzand" - het wordt gewonnen in Canada en er wordt aardolie van gemaakt. Er wordt een pijplijn voor aangelegd in de VS (Keystone XL) en de aanleg trekt protest: al dagenlang sit-in voor het Witte Huis in Washington.
Ik weet niet of er makkers van mij uit de VS bij betrokken zijn en eigenlijk doet dit er verder ook niet toe.
Op dit ogenblik zijn er 706 mensen gearresteerd in verband met de actie.
Site verbonden aan de actie.

Geen opmerkingen: