24 augustus, 2011

Over Proudhon en het barbarendom


They hang the man and flog the woman,
Who steals the goose from off the common,
Yet let the greater villain loose,
That steals the common from the goose.

Het precieze citaat opzoeken zou tijd kosten en afleiden.
En ik heb geen boekenkast meer om Engels over het woningvraagstuk ter hand te nemen en zijn argument tegen Proudhon over huren op te zoeken. Proudhon vond dat de verhouding tussen huurder en huiseigenaar gelijk staat aan die tussen arbeider en kapitalist. Engels stelde dat nou juist in deze situatie de arbeider gelijk is aan de kapitalist - hij staat tegenover de huisbaas als een man met geld.

Was het zo in het midden van de negentiende eeuw? Dan is het anderhalve eeuw later zeker niet meer zo. Juist de vernieling van mijn boekenkasten en het uit het raam gooien van mijn huisraad door de skinheads van de zogenaamde woonstichting De Key getuigt er van. Dit vandalengenootschap had fijn huur geïnd en intussen een verkleed persoon uitgekozen die vond dat ik mijn huis uitgesmeten mocht worden. Waarmee anderhalf jaar terreur tegen mijn privéleven bekroond werd. Want tenslotte, huur betaald of niet, een huis heb je niet als een ander het kan kopen.
Het totale afschaffen van de rechten van huurders of bewoners in ruimere zin past in de algemene tendens tot refeodalisering - een fenomeen dat Marx en zijn navolgers niet voorzien hebben - konden ze het voorzien?

De site joodsmonument.nl leert mij dat er 38 woningen aan de Amsterdamse Raamgracht zijn overvallen door de moffen en hun handlangers. De site vermeldt dat er 86 mensen met de achternaam De Raaij zijn vermoord, hoeveel er zijn opgehaald is niet te achterhalen via deze site, het zullen er meer zijn. De Key heeft de primeur van de combinatie - de Raamgracht ligt aan de rand van de oude Jodenbuurt, en neen, ik ben niet joods, maar dat is niet de verdienste van deze huisjesmelkers. Ik ben ook niet opgehaald, "alleen" dakloos gemaakt.

Joodsmonument.nl heb ik leren kennen toen ik mij begon te verdiepen in Herman Wolf, een Nederlandse filosoof van Duitse achtergrond, vermoord door naamloze moffen en wellicht voor drie rijksdaalders aangegeven door een Nederlandse verrader, want zo'n bedrag is altijd mooi meegenomen - zie ook: Anne Frank.
Ik kon de mensen achter genoemde site er op wijzen dat het hier beslist een filosoof betrof die verscheidene publicaties op zijn naam had en die wanneer met rust en in leven gelaten wellicht bekend zou zijn geweest. Wolf heeft meer personalia gekregen sindsdien.
Ik heb meer taken die op mij wachten, maar Wolf is er wel een van. Hij was in discussie met Felix Ortt zonder deze ooit te noemen - en waaraan dat ligt? Misschien speelden antisemitisch aandoende uitingen van Ortt een rol. Ortt heeft op dit punt zijn katharsis wel meegemaakt door de dood van zijn zoon die in het verzet zat ("Auf der Flucht erschossen", het stond er echt). Alles heeft met alles te maken. Ortt heeft mij bij Wolf gebracht en Wolf is niet ten tweeden male verbrand, wel zoek voorlopig.

Natasja, weer eens iets anders dan de bekende Billy, zo heette de kast waar Literatuur en Anarchisme bij elkaar stonden. Ik weet nog waar de Proudhonbloemlezing stond - ik kan hem niet ter hand nemen. Ik hoef ook niet Marx' Misère de la philosophie op te slaan (lag in een krat) om inmiddels twijfels te hebben over wat ik tot voor kort een sterke weerlegging vond van Proudhon's maxim La propriété c'est le vol. Het begrip diefstal veronderstelt al eigendom. Maar privaateigendom is iets anders dan het gemeenschappelijk erfdeel van de gehele mensheid. Wie steelt het gemeenland van de gans? Hoe komt een huisjesmelker aan privaateigendom van grond of opstal?
Proudhon zou toch gelijk kunnen hebben, achteraf.

Geen opmerkingen: