02 augustus, 2011

Een wereld, een revolutie


Na de ontruiming van het Plein van de Overwinning in Caïro en het Plein van de Grondwet in Athene, en vanochtend op Sol in Madrid... Het is menens en het Regime slaat terug.

Voor de kameraden van de IKS die hier gereageerd hebben ben ik op zoek gegaan naar gegevens over de raden die opgekomen (zouden) zijn na de val van de regimes in Tunesië en Egypte. Hierover was enige berichtgeving indertijd. Helaas kan ik er niets naders over vinden in een taal die ik kan lezen, van na die dagen. Dit hoeft niet alles te zeggen, basisorganisatie kan plaatsvinden buiten het beeld van media, zelfs het internet. Voordat of tenzij de omwentelingen worden versteend in een verkiezingsuitslag - waarvan Washington en Brussel hopen dat die de islamisten aan de macht helpt, dan zijn de noord-zuidverhoudingen tenminste weer op orde - is er van alles mogelijk.

Breekt de keten van het wereldwijde kapitalisme op de zwakste schakel? Per definitie is dit het geval, het is wijsheid achteraf om dit vast te stellen. Als in China binnenkort massaal de fabrieken worden overgenomen door de arbeiders - een denkbare ironische wending van de geschiedenis - zal China de zwakste schakel zijn geweest. Toen de revolutionaire koorts uitbrak in de eerste maanden van dit jaar werd er ook angstig op gezinspeeld dat deze naar China kon overslaan. En niets is uit te sluiten.

Het woord "revolutie" valt veel in verband met de mobilisatie van de overbodigen, in Spanje, Griekenland en elders. Het lijkt mij duidelijk dat het vooral een collectief beleefd gedachtenproces is, verbonden aan de daad van de voortgezette demonstratie in de vorm van pleinbezettingen. In Griekenland is er wel de woede maar of het praktisch mogelijk is het regime opzij te zetten is nauwelijks een vraag. Er kan geen wereldomvattende omwenteling voor plaatsvinden - dat zou een breuk met de lineaire tijd moeten inhouden, een interessante gedachte die Herbert Marcuse gekoesterd heeft in zijn laatste jaren - maar Griekenland kan niet alleen blijven. Ten aanzien van het jongerenelan van de pleinbezettingsbeweging kan ik alleen zeggen: het volle potentieel van deze bewegingen kan pas beoordeeld worden als dit geheel tot uiting is gekomen. Something is happening and you don't know what it is, do you Mr. Jones? Ook als het niet de totale mensheidsbevrijding teweegbrengt vind ik het een ontwikkeling die interessant genoeg is om de hoop op een betere wereld levend te houden. Dat is al heel wat.

Geen opmerkingen: