28 augustus, 2011

Co-op-kapitalisme?


Omdat Noreena Hertz vanzelf de aandacht in het beeld trekt valt het mij pas de tweede keer op dat zij hier naast Wouter Bos zit... Daar is politiek gezien waarschijnlijk ook haar plaats.
Zij werd geïntroduceerd als héél links op Newsnight, vrijdagavond 26 augustus. Wat heet, tegenwoordig?
Zij zei dat het tijd is het Gucci-kapitalisme te vervangen door co-op-kapitalisme. Het klinkt niet slecht, maar de argumenten waarom het er komt zoals zij die al tweeëneenhalf jaar geleden heeft opgeschreven lijken mij niet zo houdbaar.  • Het publiek is boos en de media zijn op de hand van het publiek

  • Maar welke kant gaat die boosheid op? De publieke boosheid in Spanje of Griekenland is heel anders gericht dan die in Nederland. De media in Nederland stoken het vuurtje van de vreemdelingenhaat graag op, van veel sympathie van de gevestigde media voor de bewegingen in Griekenland, Spanje of Engeland heb ik niets gemerkt.

  • Er is nu een meerderheid voor overheidsingrijpen zoals deze er niet geweest is de afgelopen drie decennia.

  • Het overheidsingrijpen bestaat uit bezuinigen en de volkomen willekeurig gekozen overheidsschuld die nodig bestreden moet worden - en de klappen vallen niet bij de rijken. Het overheidsoptreden bestaat voornamelijk uit traangaswolken en knuppelpartijen.

  • De negatieve kant van "de globalisering" is nu wel duidelijk.

  • En dit wordt in Noord-Europa dan ook "gevierd" in de vorm van propaganda voor vreemdelingenhaat - tegen de Grieken, tegen China, tegen Russen en Polen en bovenal tegen "de moslims". Ik ontleen hieraan geen optimisme.

  • De opkomst van nieuwe economische mogendheden speelt een rol: China, Brazilië, India.

  • Tot nu toe keren deze "nieuwe mogendheden" zich niet direct tegen het Gucci-kapitalisme.

  • De veronderstelling van het Gucci-kapitalisme dat "wij individuen" zelfzuchtige, superindividualistische wezens zijn die alleen onze rijkdom willen maximaliseren is geen juiste schets van het mensdom.

  • Maar dat is het ook nooit geweest. Maar wat voor boodschap heeft de heersende klasse er aan?


Maar als het kan heeft zij mijn zegen, daar niet van.

Geen opmerkingen: