09 augustus, 2011

Stanley Hauerwas - 1


Op Stanley Hauerwas ben ik geattendeerd door boeken van Jonathan Bartley en Alexandre Christoyannopoulos. Wat ik van hem gelezen heb inmiddels maakt mij duidelijk dat hij christen-anarchist in hart en nieren is. Hij verwijst in de Nederlandse selectie uit het afgebeelde boek zo te zien niet naar de grote namen op dit gebied, ik weet niet of dit in het oorspronkelijke boek anders is.
John Howard Yoder valt eveneens goed in "onze" kringen, zal ik maar zeggen, hij is wel een inspiratie van Hauerwas.

De vraag komt bij mij op: wie heeft een bundel van hem samengesteld uit deze bundel en waarom?
Het antwoord weerklinkt misschien in de titel die de Nederlandse meta-bloemlezing draagt: Een robuuste kerk.
Klinkt voldoende afstotelijk om de mensen voor wie het boek misschien bestemd had kunnen zijn weg te houden. De samenstellers varen mee of horen bij het zogenaamd conservatieve nieuwe nationale volksgevoel. Daarbij hoort een Kerk die er op kan slaan. Dit heeft niets met Hauerwas te maken.
Ik kom er op terug.

Een van de redacteuren van de bloemlezing is betrokken bij dit, mij onbekende, blad.

Geen opmerkingen: