11 augustus, 2011

De plicht tot vrijheid


Nikolai Berdjajew is gekaapt door de anticommunisten in de koudeoorlogstijd. Nu was hij een geharnast antibolsjewiek, maar hij was geen tegenstander van het communisme als streven. Hij wordt religieus-anarchist genoemd en zou opnieuw tot leven gebracht moeten/kunnen worden, verdergaand dan door een citaat op 4 mei door de burgemeester van De Bilt - hoe opzienbarend dat ook was (en dat nog wel voor een VVD'er). Enkele opmerkelijke uitspraken:
De betrekkingen tussen man en vrouw worden in het christendom aangehouden, maar aan de liefde, waaruit toch het huwelijk ontspringt, wordt met een grafzwijgen voorbijgegaan.

Vrijheid is geen recht maar een plicht
(dit mag in het Nederland van 2011 niet meer gezegd worden door een ambtsdrager)
Christus is het symbool van de opstand tegen de werkelijkheid
(vrije weergave)
De hel is een vervloeking Gods door de mens

Bovenal was men [in West-Europa] bevreesd voor 'anarchie' in de ziel, voor 'anarchie' in het algemeen.

Berdjajew was juist trots op zijn religieus-anarchisme. God werkt mee in de strijd van de vrije menselijke geest tegen de orde van deze wereld, stelt hij.

Alexandre Christoyannopoulos citeert Berdjajew tamelijk vaak in Christian anarchism, het wordt tijd de man verder uit de bergkamer van vergeten denkers tevoorschijn te halen.

Geen opmerkingen: