27 mei, 2010

De vreemdeling in uw midden...


Uit een rapport van Justitia et Pax, geschreven aan de hand van ervaringen van justitiepastores:
Er zijn enkele verschillen met penitentiaire inrichtingen die het verblijf in vreemdelingenbewaring zwaarder maken dan het verblijf in een penitentiaire inrichting. Zo hebben gedetineerde vreemdelingen, in tegenstelling tot strafrechtelijk veroordeelden, geen recht op:
 • verlof om aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen in iemands leven: de geboorte van een eigen kind, of het sterfbed dan wel de begrafenis van een dierbare.
 • een vastgestelde eindtermijn van detentie: deze blijft gedurende het gehele verblijf in detentie onduidelijk.
 • bezoek zonder toezicht van de eigen partner
 • betaald werk
 • reïntegratieprogramma’s die hen voorbereiden op terugkeer in de samenleving (van herkomst)
 • onderwijs of cursussen in een taal of een vaardigheid die bij zouden kunnen dragen aan een succesvolle terugkeer
  Ook is het geen uitzondering dat gedetineerde migranten met meer personen een cel delen. Vier gedetineerden per cel is geen uitzondering.


 • Verder lezen.

  Geen opmerkingen: