01 februari, 2009

Atheisme als ultrarechtse ideologie


Er staat veel opmerkelijks op het afgebeelde bord. Ik heb nog nooit gehoord dat er door iemand ergens een verplichting is opgelegd een mooie tuin niet zomaar als een mooie tuin te zien, maar dat je ook moet denken dat er feeën of elfjes in de grond zitten. Een godsdienst van deze strekking is mij onbekend. Maar een campagne, begonnen in Groot-Brittannië, rondrijdend met de zogeheten atheïstenbus, roept allen dringend op niet meer in elfjes of feeën te geloven. En daar blijft het niet bij.

Ik heb mijn best gedaan op de officiële site van deze bus - die u zelf wel kunt vinden - een nadere uitleg te vinden over de diepe gedachten achter deze reclameuiting. Zoals het hoort bij reclame zit er geen overwogen gedachte achter. Het is ideologisch geweld, als iedere reclame. Dit is de uitleg die de site geeft:
Atheism [/aythi-iz’m/] is defined as “a lack of belief in God”.

But atheism is much more than that. It’s about making sense of the world, thinking freely and feeling liberated because of it. It’s about using your intellect and sense of reason to learn what life is about, and having the courage to think for yourself. It’s about relying on evidence when deciding on your beliefs, and being brave enough to speak the truth.


De grote profeet achter de bus, wier werken wij toch vooral moeten gaan lezen, blijkt Richard Dawkins, de uitvinder van het zelfzuchtige gen, een gelovige dus die denkt dat genen schreeuwende mannetjes op de beursvloer zijn. Een gevolg van vrij denken en de moed hebben de waarheid te spreken. Ik wist niet eens dat het jaar van publicatie van Dawkins' meesterwerk precies het jaar was van het begin van de crisis die nu op zijn ontknoping afsnelt, het jaar dat ik hier noem - en ik veroorloof het mij mijzelf te citeren:
Bij het imploderende kapitalisme van na 1975 hoort een verder uitgebreid verhaal. Het boomaapje vecht met een ander boomaapje om een vruchtbaar boomapinnetje dat wacht op het ogenblik dat een mannetje haar eens lekker verwent. Het winnende boomaapje wordt gefilmd terwijl hij een nummertje maakt met het vrouwtje. Commentaar: het sterke aapje geeft zijn genen door aan het vrouwtje, waardoor de aapjes alleen maar sterker worden. (Je dient je niet af te vragen waarom er nog aapjes zijn die verliezen).


Nog steeds krijgt Dawkins gelijk met zijn ideologische liefde voor schreeuwende ventjes ter beurze. De schreeuwers zelf zijn natuurlijk ook maar onderknuppeltjes, maar de ware zelfzuchtigen weten er nog steeds met miljarden vandoor te gaan bij de zogenaamde reddingsoperaties die de diverse overheden organiseren. Zelfzuchtige genen in actie. Toch denk ik niet dat deze types de toekomst hebben. (Ik denk overigens ook dat de schandaalkronieken over deze zogenaamde graaiers afleiding vormen ten aanzien van het werkelijke verhaal, maar dit terzake).

Ik zou het atheïsme inelligentere en geloofwaardiger profeten gunnen dan Dawkins of Hitchens, of zoals in Nederland de hijgerige mannetjes achter mevrouw Magan, maar het zal wel geen toeval zijn dat er niet veel meer inzit. Want waar vechten ze nu eigenlijk tegen?

"Er is waarschijnlijk geen God."
Ik schrijf het laatste woord maar met een hoofdletter, het is wellicht niet de bedoeling van de ideologische actievoerders. Het maakt niet uit: soortnaam of gehoofdletterd enkelvoud, het is er waarschijnlijk niet.
Het waarschijnlijk vind ik nog veel ruimte laten. Komt er kansberekening aan te pas? In dat geval zult u toch met een definitie moeten aankomen, we moeten hier helder en logisch kunnen redeneren. Un Dieu défini est un dieu fini, dat telt hier niet. Zonder definitie kunnen we niet verder. Onze atheïsten geven er geen op hun bus-site. Maar komaan, ook zonder deze definitie stem ik royaal in met wat u zegt, ook al redeneert u waarschijnlijk tegen een oude witte man met een lange wapperende baard, zittend op een wolk, de boze kabouter die zegt: "jij de kanker en jij onder de trein" zoals Jos Brink eens heel aardig heeft gezegd. Die bestaat niet. Er is geen god/God.

God wordt. Punt. Filosofisch gesproken zult u het er nog moeilijk mee hebben logisch aan te tonen dat u wel bent. U wordt. Waarmee overigens de bodem ontvalt aan het u/ik, behalve dan dat u zegt dat u ik bent.
Waarheden zijn ondoorgrondelijk en zelden aangenaam.

"Dus stop met tobben."
Volgende week verlies ik mijn baan, mijn pensioen is verdampt, de poolkap smelt en we lopen onder, maar voor de rest mag ik niet klagen. Niet tobben, er is waarschijnlijk geen god.
Als iets het ultrarechts-ideologische gehalte van zo'n campagne moet aantonen, dan, inderdaad: tob niet langer. Bewezen. Vanuit het ongerijmde, want we hadden nog geen definitie van god/God.

"Geniet van uw leven."
Volgende week verlies ik mijn baan, mijn pensioen is verdampt, de poolkap smelt en we lopen onder, maar voor de rest mag ik niet klagen. Genieten!
Wat moet ik er nog aan toevoegen?


Geen opmerkingen: