04 november, 2008

Koloniaal strooigoed


Matthew Paris van de Times stelt een regeling voor ten aanzien van Chagos: verkoop de eilanden officieel aan de VS voor een grote som en verlos Groot-Brittannië van de koloniale last. Het zal niet gebeuren juist om de reden dat de VS officieel nog steeds antikoloniaal heten - al zal men daar op Samoa, de Deense Antillen, de Filippijnen enzovoort nog van opkijken. Bovendien zou het geen afbreuk doen aan de morele rechten van de Chagossianen. Het zou wel duidelijk maken welke mogendheid de hoofdverantwoordelijke is.

Ascension moet juist niet verkocht worden, er zit waarschijnlijk olie in de grond.
Het is mij, en u waarschijnlijk ook, even ontgaan dat er een basis van de VS, midden op de Zuidatlantische Oceaan is. Ascension heeft alleen een bevolking ten dienste van die basis. Worden Afrika en Zuid-Amerika hier onder schot gehouden zonder dat iemand er eigenlijk van afweet?

Geen opmerkingen: