13 november, 2008

Het nieuwe rookgordijn


Stop de persen! Historicus Cees Fasseur, lid van de Koninklijke (!) Nederlandse Akademie van Wetenschappen weet alles over het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard, hij heeft het archief van het koninklijk huis mogen raadplegen. Als enige, en daarna ging het weer netjes in de kluis. Hoewel, netjes...
Een historische studie wordt heus niet direct overgedaan, maar de geraadpleegde bronnen moeten natuurlijk wel controleerbaar zijn, dus beschikbaar voor heronderzoek. Is dat niet het geval dan kan men de heren Aalders, Daalder en Giebels moeilijk verwijten dat de druiven zuur zijn - het werk van Fasseur wordt simpelweg hofgeschiedschrijving. Hoe serieus neemt dit land zichzelf nog?

Het lijkt er sterk op dat er weer eens een rookgordijn rond Bernhard wordt opgebouwd. Het malst in het geheel is wel de hijgerige vaststelling dat Fasseur een nieuwe minnares van Bernhard in Londen heeft ontdekt. Kom nou toch zeg, leest u wel eens een buitenlandse krant? Jonathan Aitken als onechte broer van Beatrix? Waarschijnlijk niet... Hoewel, Juliana als ´sponsor´ van het huwelijk van Jonathans moeder?
Ik zou mijn exemplaar van Klinkenbergs biografie toch nog maar niet wegdoen voorlopig.

Geen opmerkingen: