21 november, 2008

It´s lonely at the top


Toptheologen... wie verzint het? Zou de ware toptheoloog niet een eenvoudige dorpsherder zijn - gesteld dat die er nog zijn, en ze zijn er nog - die het Woord, of liever de Geest, niet alleen op zondagochtend maar alle dagen alle uren weet uit te drukken, in lering en levenswandel - nou ja, zoveel mogelijk menselijk gesproken?
Het is een retorische vraag. Maar goed, esoterisch schrijver Hans Stolp is tot Neerlands toptheoloog gekozen. Ik heb niet meegedaan aan de verkiezing (en zou, zo wel, ongetwijfeld een bevriende dorpsherderin hebben voorgedragen).

Ik heb enkele boeken van de man gelezen, wie weet is hij een soort Felix Ortt anno 2008, maar zijn esoterisch genoemde beschouwingen worden niet in evenwicht gebracht door een degelijke opleiding en praktijk op natuurkundig gebied. En hij is geen anarchist. Ik kan mijn lichte weerzin niet verhelen. Enfin, ieder volk krijgt de toptheoloog die het verdient.

Blurb van het afgebeelde boek:
Waarom zijn wij mensen eigenlijk naar de aarde gekomen? En wat komen we hier doen? Waar komt de baby, die in mama's buik groeit, vandaan? Komen we van een andere wereld, een Lichtwereld? Wat gebeurt er met opa als hij sterft? Gaat hij weer terug naar de wereld waar wij vandaan komen? Wat zijn Engelen? Hebben wij een eigen Beschermengel? Vragen, vragen en nog eens vragen. In dit boek geeft Hans Stolp antwoorden, in eenvoudige taal. Hij schrijft over onze reis naar de aarde, onze Beschermengel...

Tja...

Geen opmerkingen: