15 november, 2008

Ellul en Damico op het net

Kameraden wier oordeel ik wel degelijk hoogschat - Rudolf de Jong, Keith Hebden - vinden Linda H. Damico´s The Anarchist Dimension of Liberation theology aanbevelenswaardig. Ik ben er niet zo van onder de indruk, naar mijn mening beoordeelt ze Lenin en leninisme, en daarmee de bevrijdingstheologie, te positief, maar ik verwijs naar de pdf - oordeelt u zelf.

En een aantal boeken van Jacques Ellul staat - in het Engels - inmiddels ook op het net, waaronder zijn kritiek op het pseudo-marxisme van de bevrijdingstheologie Jesus and Marx.

Geen opmerkingen: