02 november, 2008

De noodzaak van zuivering van de universiteit


Ah, het is niet origineel of gezaqhebbend, en ik heb zulke dingen de afgelopen twintig jaar in geschrifte en op de radio geuit, maar het is toch een genoegen dit te lezen in de wetenschap dat het op een symposium van de Nederlandsche Bank is gezegd:
Een open samenleving zou voor zulke waandenkbeelden toch min of meer immuun moeten zijn. Maar in het Westen en vooral in de Verenigde Staten heeft een andere dwaalleer om zich heen gegrepen, de leer van de vrije en de ongebreidelde marktwerking. Hoe heeft na het bolsjewisme en het nazisme nu de dwaalleer van de totale markt zich zo kunnen verbreiden? Net als die andere wanen was het ‘marktisme’ omhangen met de wade der wetenschap. Het werd gepredikt in de meest excellente universiteiten, door de meest gelauwerde geleerden. Er werden vormingscentra gesticht om de gestaalde kaders van de nieuwe leer te doordringen, Business Schools en Schools of Management; en alles ging in het hedendaagse Kerklatijn, het Engels. Laatst hoorde ik op de radio zo’n koorknaapje – het deed iets met effecten op de beurs – wat nakwaken. Hij had nog niet gemerkt dat de voorzangers er al een ander missaal bij hadden gepakt: „In de markt”, zo sprak de knaap, „komt alle kennis van de wereld samen en niemand kan het beter weten dan de markt, die dus onfeilbaar is... De markt heeft altijd gelijk. Althans in beginsel, althans op termijn” Je hoorde eensklaps zelfs bij hem de geloofstwijfel toeslaan.


Abram de Swaan in NRC-Handelsblad.
Twintig jaar na de val van de Muur nu ook de val van het marktisme. Knijp mij, droom ik?

Geen opmerkingen: