04 april, 2007

On Felix Ortt in English

Met enkele toelichtingen en verduidelijkingen, maar niet veel, is het Wikipedia-artikel dat ik over Felix Ortt gescherven heb een jaar geleden nu in het Engels te raadplegen - op verzoek van de overkant - van de Noordzee, voor de zekerheid...

Bij het vertalen valt mij vooral op wat ik niet vermeld heb. De trilogie over zijn ervaring met de kolonie te Blaricum bijvoorbeeld - ik zwijg er niet over vanwege het symbolisme dat er in gehanteerd wordt dat achteraf toch echt niet anders dan als antisemitisch gezien kan worden.
Zijn kerkmeesterschap (in Brielle), wat zijn verbondenheid met de Nederlandse Hervomde Kerk toch beter tot haar recht doet komen.
En meer dat nog geschreven of gepubliceerd kan worden. In Wikipedia kan nu eenmaal niet alles staan. En ook elders kan niet alles staan, goddank.

Geen opmerkingen: