03 april, 2007

Heerschappij van de kwallen


Voor het eerst sinds lang kan George Monbiot zich deze week echt overtuigend boos maken. Het gaat dan ook over niets minder dan de moedwillige uitroeiing van zeedieren: vissen, en vooral de grote vissen, als haaien en tonijnen. Op bescherming hoeven zij niet te rekenen. En het eindstadium is waar te nemen voor de kust van Namibië. Hier zijn door overbevissing de vissen zo goed als verdwenen. Kwallen nemen de overhand, en aangezien kwallen leven van visselarven is herstel waarschijnlijk niet meer mogelijk.
Voor de de nieuwe heerschappij van de holtedieren is de heerschappij van menselijke kwallen als Tony Blair en Jan-Peter Balkenende in de hoogste mate aansprakelijk.

Geen opmerkingen: