24 april, 2007

Het einde van 's koopman-konings werken


Met de overname van de ABN AMRO door Barclays komt ook in Nederland een einde aan de erfgenaam van een bank ooit opgericht door de eerste Oranjekoning. Nog niet zo lang geleden was de zuidelijke Société Générale oppermachtig in België. Ook dat is voorbij. Het kan verkeren.
De Nederlandsche Handelmaatschppij komt nogal prominent voor in de ondertitel van de belangrijkste Nederlandse roman. De twee koninklijke banken drukten destijds precies het onderscheid uit tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De NHM was gericht op extractie, oftewel grondstoffenroof of koloniale plundering, de Generale Maatschappij was industrieel. Max Havelaar verwijst duidelijk genoeg naar het karakter van de NHM.
De Amsterdamsche en de Rotterdamsche Bank waren industriële banken, grotendeels opgezet trouwens met Brits kapitaal. De NHM verdween in een fusie met de Twentsche Bank in de Algemene Bank Nederland en tenslotte werden de vier samengeveegd in het geheel met de loze naam ABN AMRO. Geen verschil meer tussen koloniaal en industrieel kapitaal.
En nu komt het grote Nederlandse bankwezen weer thuis, in Groot-Brittannië. De ABN AMRO leek zelf een groot concern, maar zoals eerder de Société Générale bleek het vatbaar voor zoals dit heet vijandige overname. Uit andere landen verdwijnt het beeldmerk nu al (een wonderlijke gewaarwording om in Grand Rapids dat groen-gele schild te zien), in Nederland mag deze bank blijven. Amsterdam dat voor zo'n hoge prijs zo lang en grondig overhoop gehaald wordt omdat bankdirecteuren niet de tram nemen, die willen een metro, - zal blijven bloeden. Waarvoor - is nog onduidelijker.

De tijd is voorbij waarin fusies werden gemotiveerd als zijnde goed voor "de continuïteit van de onderneming". Niks continuïteit. Uit de Volkskrant van vandaag 24 april:

"De overname gaat gepaard met grote kostenbesparingen. Er worden 12.800 banen geschrapt en 10.800 arbeidsplaatsen verhuizen naar lagelonenlanden. Het betreft ruim 10 procent van de 217 duizend werknemers die de banken samen hebben (Barclays 123 duizend, ABN Amro 94 duizend). De ontslagen zullen vooral vallen in het buitenland; in Nederland (24 duizend werknemers) wordt vrijwel alleen het hoofdkantoor getroffen."

Omdat lagelonenlanden wel wired moeten zijn, de taal van het Vierde Rijk moeten beheersen en een zogeheten stabiel en niet-islamitisch regime moeten hebben, wordt hier uiteraard India bedoeld. Andere mogelijkheden zijn niet te bedenken. De maatschappelijke kosten van deze fusie komen neer op de door de nationale overheden georganiseerde sociale zekerheid. Voorbij, de nette betrekking bij de degelijke bank. Als ik er een rekening bij had, zou ik deze opzeggen. Het is het enige machtsmiddel dat openligt voor wie de gang van zaken verafschuwt.

Geen opmerkingen: