14 april, 2007

De vaststaande onschuld van de ongelovige

Van het weblog van Marianne Thieme:

"Wie zegt dat volgens het bijbelverhaal Adam en Eva vanaf hun eerste zucht vegetariër waren tot ze de fout in gingen, moet volgens ’t Hart noodzakelijkerwijs geloven dat Adam en Eva historische figuren waren en dat het eten van vlees als “zondig gezien moet worden” Een snelle conclusie, door de media als vaststaand feit overgenomen.

Als alles wat bijbelfiguren veranderden na wat de bijbel “zondeval” noemt, zou binnen de logica van ’t Hart ook bijvoorbeeld het dragen van kleren als een “zondige” activiteit moeten worden beschouwd, omdat het net zomin tot het oorspronkelijk plan behoorde. Let wel, dat is niet zoals ik erover denk, maar zoals ’t Hart denkt dat er gedacht wordt."

Een atheïst weet altijd uitstekend wat een theïst zal geloven. De atheïst is daarbij ook fundamentalist: van kaft tot kaft waar en slikken die handel! Stenig de homo's. De wereld bestaat zevenduizend jaar. Dat geloof jij want dat staat daar.

Er kan ook een requisitoir opgesteld worden tegen alles wat christenen (een groep gelovigen waar ik het nu maar even bij houd) onder de vlag van het christendom misdaan hebben. Guilty by association gaat altijd op. Kruistochten, heksenverbrandingen, niet aan de koekjestrommel mogen zitten en bedreigd worden met hel en verdoemenis - het is allemaal even vreselijk en iedere gelovige is medeschuldig aan deze misdaden.

De atheïst is nooit medeverantwoordelijk voor Auschwitz. De atheïst is nooit medeverantwoordelijk voor de goelag. De atheïst is nooit medeverantwoordelijk voor Democratisch Kampuchea. De atheïst is nooit medeverantwoordelijk voor De Grote Sprong Voorwaarts. Dan kent u het ware atheïsme nog niet. O, dat is zo humaan, dat atheïsme - Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot - dat waren de ware ongelovigen niet. De ware ongelovige man doet een pruik op, trekt een jurk aan en wandelt over de wallen - daar zal de HEERE HEERE nog van opkijken!

Geen opmerkingen: