23 april, 2007

God en vaderland, nog steeds


Sint-Joris is de patroonheilige van Engeland, en dus was Songs of praise in het teken van zijn naamdag, 23 april. Als offer op het altaar van het onvermijdelijke multiculturalisme werd de Oegandese aartsbisschop van York ook opgevoerd. Deze zei dat Engeland de wereld Shakespeare heeft geschonken. Zucht. Eerwaarde, het is andersom. Shakespeare schenkt de wereld het Engels, een taal die steeds verder bezoedeld raakt, zoals het Duits van Goethe en Schiller nooit meer hetzelfde zal worden.
En het was niet uw fout, Eerwaarde, dat daarna Blake's Jerusalem werd ingezet, precies niet de ophemeling van tralala good old England die het heet te zijn in zo'n programma.
Maar het kon erger. A christian army officer. Jazeker, hij was a christian, brigadier Patrick Marriott. Dat maakte de beelden van schietende tanks in de woestijn toch een stuk geruststellender. En beviel het hem een land aangevallen te hebben dat niet christian was? Dat was een verkeerde vraag. Hij was als bevrijder gekomen, dat was hem heel duidelijk geworden toen hij er eenmaal was.
Het factsheet van het programma vermeldt:

The Brigadier has been Commander of 7th Armoured Brigade based in Hohne, Germany. Although he is just about to take up another posting with the Army in London. He talks about being a leader and the ethos in the Army of 'Serving to Lead'. He talks about Christ being a great example of leadership. He talks about how 7th Armoured Brigade took the City of Basra, and how he felt that Saddam Hussain had taken away freedom from the people of Iraq - freedom to choose between good and evil. He also talked about the immense suffering of the people of Iraq under his regime. And about the deep misery of losing men for whom he was responsible, when serving in Iraq.

En ik kan de buitengewoon onheilige reflex niet onderdrukken om te zeggen: er kan niet genoeg gesneuveld worden onder uw christelijke medehuurlingen die van de man van de bergrede een Führer voor het Angelsaksische Rijk maken. Het zal waarschijnlijk de enige manier zijn om hen te doen opkrassen.
Leerzaam - je zou denken dat zulke mannen alleen nog als fossiel te vinden waren, maar dit was er een, levend en wel, christen en wel, en every inch behorende bij de mensensoort die geen idee heeft hoe het leven in een gewone Engelse stad verloopt. Zo nodig schiet hij die ook in puin.

Er blijft ons allen weinig bespaard.

Geen opmerkingen: