15 april, 2007

De waarheid over het vegetarisme

Het register vermeldt Ortt twee keer, en al gauw blijken er twee pagina's op zijn minst aan hem besteed te worden. Oef - meer mag ik al bijna niet verwachten van een boek dat ik niet ken, van een schrijfster die mij al even onbekend voorkomt.
De waarheid over het vegetarisme heet het boek, de schrijfster Martine van Dam. Zij heeft te Soest bij de Paardenkamp gewerkt, was groepsleidster in een antroposofisch kindertehuis en onderwijsassistente aan de Heilpedagogische School te Den Haag, staat op het achterplat.
Het is de vierde druk van een uitgave van Stichting De Ark te Emmen, in schrijfmachineletter met vrije regelval (dat is zooooo jaren zeventig, nietwaar - denk ook aan de SUNschriften).
Als ik het gekochte boek thuis opsla gebeurt dit als natuurlijk bij het fotokatern. Felix Ortt in de jaren vijftig kijkt mij aan.
De eerste druk van dit boek is van 1970 - het lijkt een schakel tussen het Nieuwe Vegetarisme, zoals het in dat decennium opkwam en het vroegere van de vooroorlogse generaties (de schjfster is van 1941).

Leesverslag volgt - ik ben benieuwd. Hm, Trajan, Tatian en Origenus - doorbijten...
.
Een Stichting De Ark in de buurt van Emmen (Elim, gemeente Hoogeveen) vond ik als willende bouwen een bedrijf voor de opvang honden, katten, vogels en knaagdieren door het maken van een aparte opvang voor de zieke dieren.

De waarheid over het vegetarisme - het klinkt als een mogelijk schotschrift van zo iemand als Maarten 't Hart en soortgelijke wildersisten die het sektekarakter van grasvreters ontmaskert.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Als jij zo beperkt bent dat je denkt dat vegeteriërs grasvreten, dan neem ik de vrijheid om te zeggen dat mensen als jij aas eten. Je hebt het boek kennelijk niet gelezen en schreeuwt meteen je mening de ruinte in. Waarom ben je zo?

Anoniem zei

Vegetariërs zijn ook geen sekteleden, domoor. Verdiep je ergens eerst eens in voordat jeje zo nodig moet bewijzen met machogedrag en scheldpartijen.

Anoniem zei

"Vegetariërs zijn mensen, die de wereld anders wensen," dichtte eens Koos Speenhoff en ofschoon hij het spottend bedoelde, sloeg hij de spijker op de kop. Vegetariërs wensen de wereld inderdaad anders en beter dan zij thans is. Zij wensen vrede en een waarachtige cultuur en zijn ervan overtuigd, dat dit zonder ingrijpende verandering van onze voedingsgewoonten niet is te verwezenlijken