19 februari, 2016

Albert Woodfox na 43 jaar eenzame opsluiting vrijgelaten

Albert Woodfox, de laatste vastzittende Black Panther op de Angolaplantage in Louisiana, de laatste van de Angola 3, is vandaag, zijn negenenzestigste verjaardag, vrijgelaten. Hij kon gewoon naar buiten lopen en kondigt aan de strijd tegen de isoleercel als vrij man ter hand te zullen nemen. Zo te zien vergaat het hem beter dan zijn broeder Herman Wallace die losgelaten is om spoedig te sterven. Woodfox heeft 43 jaar in eenzame opsluiting doorgebracht.

Hoewel het ook voor hem gold dat zijn invrijheidstelling door een rechter was bevolen werd hij nog steeds vastgehouden met de bedoeling voor de derde keer een proces tegen hem te beginnen voor een moord waarvan hij volhoudt dat hij die niet gepleegd heeft. Naar de voor beschaafde mensen ondoorgrondelijke regels van het VS-"justitie"-systeem is er een wederzijdse regeling getroffen waardoor hij alsnog vrij is gekomen. Meer over dit opmerkelijke nieuws hier.

Geen opmerkingen: