05 februari, 2016

Een popfilosoof als verwelkende bloem

We kunnen het negeren, maar Slavoj Žižek ontmaskert zich als kritiekloos consument van "kwaliteitskranten" en de begeleidende media in een interview met godbetert Die Welt. Geen spoor van twijfel over de "nieuwjaarsnachtgebeurtenissen" waarvan niets is vastgelegd dan aangiften waarvan er al behoorlijk wat als vals terzijde zijn gelegd.

"Slavoj Žižek: Onder de vluchtelingen uit de Arabische wereld zijn veel jonge mannen, die volledig gedesoriënteerd zijn. Ze zitten gevangen in een houding van jaloezie en haat. Een haat die niets anders is dan de uitdrukking van een onderdrukt verlangen naar een goed leven in het westen. Wreedheden jegens zwakkeren, in dit geval tegen vrouwen, zijn een bekende gedragsuiting van underdogs: daarmee willen ze de maatschappelijke ordening verstoren en algemeen gevoelde fatsoensnormen kwetsen. De gebeurtenissen in Keulen herinneren aan carnaval, wanneer veel regens van het sociale leven buiten werking worden gesteld. In die zin was de Keulse nieuwjaarsnacht een obsceen carnaval van underdogs.

Die Welt: Welke rol heeft het seksuele motief bij deze geweldsexcessen gespeeld?

Slavoj Žižek: Het ging niet simpelweg slechts om de bevrediging van seksueel uitgehongerde jonge mannen. Die hadden ze ook op een andere manier kunnen afdwingen, bijvoorbeeld in het verborgene, onopgemerkt door de publiciteit. Deze mannen hadden er veeleer grote lol in, een openbaar schouwspel van verschrikking en vernedering in scène te zetten, door vrouwen van het gepriviligieerde Duitsland in een positie van pijnlijke hulpeloosheid te brengen en ze daarbij lastigvielen en zelfs misbruikten. Deze carnaveleske opstand van underdogs heeft niets bevrijdends of emancipatoirs. Het is slechts misdadig en onaanvaardbaar."

Geen opmerkingen: