30 april, 2015

De ziel van planten en andere vondsten

Op de site gewijd aan Raoul Francé en Annie Francé-Harrar staan aanwijzingen hoe alle online beschikbare werken van beiden te vinden zijn. Een rijke Fundgrube van een groot plantkundige en een bodemvorster. R.H. Francé was een popularisator van de plantkunde in de vorm van de ook in het Nederlands vertaalde Kosmos-boekjes die een grote oplage haalden - onder andere een verkenning van het leven in de akkerbodem of in zoetwaterdruppels.
Zijn gedachten over de doelgerichtheid van het leven, de ziel van planten en de zintuigen van planten (waaraan het idee van een gedachtenleven van planten gekoppeld kan worden) zijn in hun uitwerking in feite subversief.

Geen opmerkingen: